Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Man vindt weer rust en zelfvertrouwen

De ervaring van Mark
Afgelopen tijd heb ik onder deskundige begeleiding van Ien geluisterd naar de speciaal bewerkte muziek waarmee zij werkt. Aanleiding vormde dat ik door een aantal gebeurtenissen veel onrust voelde. Ik was gestrest, kon mij moeilijk concentreren en sliep slecht. Ook mijn zelfvertrouwen had een deuk opgelopen.

Dankzij de muziek kwam ik weer stevig op mijn benen te staan. De intake zat degelijk in elkaar. Ze leverde een goed beeld op van de gebieden waarop de muziek bij mij verbetering kon bereiken en vormde daarmee de basis voor de muziekkeuze. Ik luisterde elke dag 15 minuten. Het luisteren heb ik als prettig en weinig belastend ervaren. Uiteindelijk heb ik naar 4 muziekstukken geluisterd (telkens gedurende 1 maand).

De kracht van de muziek was opvallend. De luistertijd bleek een belangrijke factor voor succes. Gelukkig had Ien gezorgd voor een goede feedback mogelijkheid waardoor ze in staat was effectief bij te sturen.

Ook fijn dat ik in haar concept thuis in mijn eigen omgeving kon luisteren. Buiten enkele bezoeken voor de intake en uitleg om bezocht ik Ien eenmaal per maand voor een tussentijdse evaluatie en het bepalen van het nieuwe muziekstuk.

De eindevaluatie toonde objectief aan wat ik al wist; ik voelde mij weer prima.

Heel bijzonder dat muziek zoveel effect kan hebben. Dit had ik veel eerder moeten doen.

Ien nogmaals heel hartelijk dank.


Navigatie

Terug naar ervaring van klanten met luistertherapie
Terug naar mijn praktijk