Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Mijn kwaliteit

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In mijn praktijk voor Tomatis en Samonas luistertherapie houd ik mij zoveel mogelijk aan de regels en de richtlijnen van de NVLF

Ik werk actief mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. In het kader hiervan ben ik Kwaliteitskringbegeleidster.

Zichtbare kwaliteit

De ervaringen van mijn cliënten en mijn beoordelingen op zorgkaart laten zien dat klanten tevreden over mij zijn.

Er bestaat geen kwaliteitsregistratie voor luistertherapeuten maar als logopedist ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma maar ook toetst of ik voldoe aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

Controleer het zelf!

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u zelf controleren door het register te raadplegen. U gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer.

Mijn KP-registratienummer is: 69900184691.

Navigatie

Terug naar mijn praktijk