Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Mijn werkwijze bij luistertherapie volgens Tomatis

Mijn werkwijze bij de Tomatis luistertherapie is als volgt:

Verwijzing

Voor onderzoek of behandeling kunt u direct bij mij terecht. U heeft geen verwijzing nodig.

Tomatis

Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind direct aanmelden voor een vrijblijvende intake via het aanmeldingsformulier. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat u van de Tomatis luistertherapie verwacht.

Behandeling

Omdat het belangrijk is zorgvuldig vast te stellen wat Tomatis luistertherapie voor u of uw kind kan betekenen bestaat de eerste afspraak bij mij uit een uitgebreid vraaggesprek waarbij de problemen worden geanalyseerd.

Deze analyse (ca. 1 uur en 15 minuten) bied ik u voor een gereduceerd tarief aan. Ze levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop Tomatis luistertherapie een relevante verbetering kan bereiken. U besluit na afloop (of na enkele dagen) of u met Tomatis luistertherapie verder wilt. De analyse verplicht u dus tot niets.

Indien Tomatis luistertherapie voor u of uw kind geschikt is en u besluit de therapie te gaan volgen, stel ik het voorlopige behandelplan op. Bij de volgende afspraak krijgt u de apparatuur mee en nemen we de algemene instructies door.

Er wordt thuis standaard eenmaal per dag gedurende 2 uur naar de therapeutische muziek geluisterd. De muziek bestaat uit klassieke muziek en Gregoriaanse gezangen.

Over het algemeen luistert u naar 3 modules; de basismodule en 2 vervolgmodules. De vervolgmodules werken op specifieke doelen die uit de analyse van het vraaggesprek naar voren zijn gekomen. 

Elke module duurt 14 dagen. Binnen deze periode wordt 13 dagen geluisterd. Tussen elke module zit een rustperiode van meerdere weken. 

Na elke module bespreek ik met u in hoeverre de behandeldoelen zijn gerealiseerd. 
U kunt na elke module besluiten met de therapie te stoppen.

Binnen de basismodule kan, tegen een meerprijs, ook worden gekozen voor een luisterschema waarin minder frequent wordt geluisterd. De doorlooptijd neemt dan wel toe. Neemt u gerust contact met mij op voor de mogelijkheden.

In bepaalde situaties is het noodzakelijk om voorafgaand aan de basismodule eerst een speciale voorbereidende module te volgen. Dit kan het geval zijn bij autistische kinderen, gehoorverlies, tinnitus en overgevoeligheid voor geluid of bij ernstige problematiek.

Als de behandeling is beëindigd vindt een eindevaluatie plaats. Hierbij bepalen we de veranderingen t.o.v. de beginsituatie Er ontstaat dan een duidelijk beeld van de resultaten.

Apparatuur

De muziek staat op speciale apparatuur (de 'Solisten' of de Talks-up') die u van mij in bruikleen krijgt. Dit is inclusief een bijbehorende speciale koptelefoon.


Privacy

Met alle informatie die ik van u krijg ga ik zorgvuldig om. Uiteraard houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Klachten

Indien u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of een andere klacht heeft, stel ik het op prijs als u deze met mij bespreekt. We kunnen dan gezamenlijk bekijken hoe we de situatie op kunnen lossen.

Mochten we er onderling niet uitkomen dan heeft u ook formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Ik ben hierbij aangesloten. 


Aanvullende informatie

Op mijn praktijk vindt u informatie over stoornissen die met luistertherapie kunnen worden behandeld.

De kenmerkende verschillen met de Samonas luistertherapie vindt u in het overzicht Verschillen tussen Tomatis en Samonas luistertherapie.


Navigatie

Terug naar mijn praktijk

Verder naar luistertherapie