Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Mijn werkwijze bij luistertherapie volgens Tomatis

Mijn werkwijze bij de Tomatis luistertherapie is als volgt:

Verwijzing

Voor onderzoek of behandeling kunt u direct bij mij terecht. U heeft geen verwijzing nodig.

Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind direct aanmelden voor een vrijblijvende intake via het aanmeldingsformulier. U kunt op het aanmeldformulier aangeven wat u van de Tomatis luistertherapie verwacht.

Behandeling

Omdat het belangrijk is zorgvuldig vast te stellen wat Tomatis luistertherapie voor u of uw kind kan betekenen bestaat de eerste afspraak bij mij uit een uitgebreid vraaggesprek waarbij de problemen worden geanalyseerd.

Deze analyse (ca. 1 uur en 15 minuten) bied ik u voor een gereduceerd tarief aan. Ze levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop Tomatis luistertherapie een relevante verbetering kan bereiken. U besluit na afloop (of na enkele dagen) of u met Tomatis luistertherapie verder wilt. De analyse verplicht u dus tot niets.

Indien Tomatis luistertherapie voor u of uw kind geschikt is en u besluit de therapie te gaan volgen, stel ik het voorlopige behandelplan op. Bij de volgende afspraak krijgt u de apparatuur mee en nemen we de algemene instructies door.

Er wordt thuis standaard eenmaal per dag gedurende maximaal 1 uur en 20 minuten naar de therapeutische muziek geluisterd. De muziek bestaat uit klassieke muziek en eventueel Gregoriaanse gezangen.

Over het algemeen luistert u naar de basismodule en 1 of meer vervolgmodules. De vervolgmodule(s) werk(t)(en) op specifieke doelen die uit de analyse van het vraaggesprek naar voren zijn gekomen. 

Elke module duurt 14 dagen. Tussen elke module zit een rustperiode van meerdere weken. 

Na elke module bespreek ik met u in hoeverre de behandeldoelen zijn gerealiseerd. 
U kunt na elke module besluiten met de therapie te stoppen.

In de rustperiode(s) tussen de molules kan de Forbrain worden ingezet. Deze versterkt het luisterresultaat. Na de behandeling kan de Forbrain kan ook worden gebruikt als 'onderhoudstherapie'. 

Zodra de behandeling is beëindigd vindt een eindevaluatie plaats. Hierbij bepalen we de veranderingen t.o.v. de beginsituatie Er ontstaat dan een duidelijk beeld van de resultaten.

Apparatuur

De muziek staat op speciale apparatuur (de Talks-up') die u van mij in bruikleen krijgt. Dit is inclusief een bijbehorende speciale koptelefoon.


Privacy

Met alle informatie die ik van u krijg ga ik zorgvuldig om. Uiteraard houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Klachten

Indien u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of een andere klacht heeft, stel ik het op prijs als u deze met mij bespreekt. We kunnen dan gezamenlijk bekijken hoe we de situatie op kunnen lossen.

Mochten we er onderling niet uitkomen dan heeft u ook formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Ik ben hierbij aangesloten. 


Aanvullende informatie

Op mijn praktijk vindt u informatie over stoornissen die met luistertherapie kunnen worden behandeld.

De kenmerkende verschillen met de Samonas luistertherapie vindt u in het overzicht Verschillen tussen Tomatis en Samonas luistertherapie.


Navigatie

Terug naar mijn praktijk

Verder naar luistertherapie