Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Tarieven luistertherapie

Luistertherapie

Luistertherapie komt over het algemeen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. 

In de onderstaande overzichten vindt u de tarieven voor 2023 van:
De Samonas luistertherapie.
De Tomatis luistertherapie.

De kosten van een uur luistertherapie zijn lager dan een uur autorijden (incl. afschrijving).


Logopedie in combinatie met luistertherapie

Indien er sprake is van een logopedische indicatie kan luistertherapie met logopedie worden gecombineerd. Luistertherapie faciliteert en versnelt de logopedische behandeling. De kosten voor de logopedische aspecten komen (afhankelijk van uw zorgverzekering) geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking (zie hiervoor mijn website over logopedie). 


Intake luistertherapie tegen gereduceerd tarief

Ik vind het belangrijk zorgvuldig vast te stellen wat luistertherapie (al dan niet in combinatie met logopedie) voor u of uw kind kan betekenen. Om voor u de drempel laag te houden, bied ik u de intake voor een gereduceerd tarief aan. De intake levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop met luistertherapie een relevante verbetering kan worden  bereikt. Hierna besluit u of u met luistertherapie verder wilt. Het doen van een intake verplicht u dus tot niets.

Uw factuur

De afhandeling van de facturen heb ik uitbesteed aan Infomedics.

Meer informatie over de facturatie via Infomedics vindt u hier.

Opmerking: Voor de Tomatis apparatuur tekent u een apart contract waarin vastligt dat u een vergoeding verschuldigd bent mocht de apparatuur beschadigd raken. 


Navigatie

Terug naar mijn praktijk