Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Tarieven luistertherapie

Luistertherapie

Luistertherapie komt over het algemeen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. Voor eventuele specifieke vergoedingsmogelijkheden zie onder 'Specifieke vergoedingsmogelijkheden voor luistertherapie'

In de onderstaande overzichten vindt u de tarieven voor 2021 van:
De SAMONAS luistertherapie.
De Tomatis luistertherapie.
De kosten van een uur luistertherapie zijn lager dan een uur autorijden (incl. afschrijving).


Logopedie in combinatie met luistertherapie

Indien er sprake is van een logopedische indicatie kan luistertherapie met logopedie worden gecombineerd. Luistertherapie faciliteert en versnelt de logopedische behandeling. De kosten voor de logopedische aspecten komen (afhankelijk van uw zorgverzekering) geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking (zie hiervoor mijn website over logopedie). 


Intake luistertherapie tegen gereduceerd tarief

Ik vind het belangrijk zorgvuldig vast te stellen wat luistertherapie (al dan niet in combinatie met logopedie) voor u of uw kind kan betekenen. Om voor u de drempel laag te houden, bied ik u de intake voor een gereduceerd tarief aan. De intake levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop met luistertherapie een relevante verbetering kan worden  bereikt. Hierna besluit u of u met luistertherapie verder wilt. Het doen van een intake verplicht u dus tot niets


Specifieke vergoedingsmogelijkheden luistertherapie

1. Bijzondere bijstand gemeente (AWBZ)
Mogelijk kan de gemeente u via de 'Bijzondere bijstand' een tegemoetkoming toekennen. De voorwaarden verschillen per gemeente. Algemene informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

2. Werkgever
Als luistertherapie kan helpen bij het verbeteren van uw functioneren op uw werk is de werkgever mogelijk bereid de kosten (deels) voor zijn rekening te nemen. Al dan niet op basis van een verwijzing van uw bedrijfsarts.


Uw factuur

De afhandeling van de niet contante facturen heb ik uitbesteed aan Informedics. Het betreft alle facturen met uitzondering van de borg voor de Samonas apparatuur. Deze betaalt u contant.

Meer informatie over de procedure vindt u hier.

Opmerking: Voor de Tomatis apparatuur tekent u een apart contract waarin vastligt dat u een vergoeding verschuldigd bent mocht de apparatuur beschadigd raken. 


Navigatie

Terug naar mijn praktijk