Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Tarieven luistertherapie

Luistertherapie

Luistertherapie komt over het algemeen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. 

In de onderstaande overzichten vindt u de tarieven voor 2024 van:
De Samonas luistertherapie.
De Tomatis luistertherapie.

Logopedie in combinatie met luistertherapie

Indien er sprake is van een logopedische indicatie kan luistertherapie met logopedie worden gecombineerd. Luistertherapie faciliteert en versnelt de logopedische behandeling. De kosten voor de logopedische aspecten komen (afhankelijk van uw zorgverzekering) geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking (zie hiervoor mijn website over logopedie). 


Intake luistertherapie tegen gereduceerd tarief

Ik vind het belangrijk zorgvuldig vast te stellen wat luistertherapie (al dan niet in combinatie met logopedie) voor u of uw kind kan betekenen. Om voor u de drempel laag te houden, bied ik u de intake voor een gereduceerd tarief aan. De intake levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop met luistertherapie een relevante verbetering kan worden  bereikt. Hierna besluit u of u met luistertherapie verder wilt. Het doen van een intake verplicht u dus tot niets.

Uw factuur

U betaalt de intake op de praktijk middels een betaalverzoek via de bank (via QR-code en mobiele telefoon). U krijgt dan ook de factuur mee. Alternatief is vooraf betalen via een factuur.
Als we afspreken de intake telefonisch of via beeldbellen te doen, dan stuur ik u een factuur die u vooraf betaalt. 

Alle overige facturen (basis- en eventuele vervolgmodule(s) en opsturen apparatuur) betaalt u vooraf. 

Opmerking: Voor de Tomatis apparatuur tekent u een apart contract waarin vastligt dat u een vergoeding verschuldigd bent mocht de apparatuur beschadigd raken. 


Navigatie

Terug naar mijn praktijk