Praktijk voor Tomatis en Samonas Luistertherapie

Leren luisteren om beter te communiceren en functioneren, daarom luistertherapie!

Mijn werkwijze bij luistertherapie volgens Samonas

Mijn werkwijze bij de Samonas luistertherapie is als volgt:

Verwijzing

Voor onderzoek of behandeling kunt u direct bij mij terecht. U heeft geen verwijzing nodig.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor een vrijblijvende intake via het aanmeldingsformulier. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat u van de Samonas luistertherapie verwacht.

Behandeling

Omdat het belangrijk is zorgvuldig vast te stellen wat Samonas luistertherapie voor uw kind kan betekenen bestaat de eerste afspraak bij mij uit een uitgebreid vraaggesprek waarbij de problemen worden geanalyseerd.

De analyse (ca. 1 uur en 15 minuten) bied ik u voor een gereduceerd tarief aan. Ze levert u een concreet beeld op van de gebieden waarop Samonas luistertherapie bij uw kind een relevante verbetering kan bereiken. U besluit na afloop (of na enkele dagen) of u met Samonas luistertherapie verder wilt. De analyse verplicht u dus tot niets.

Indien Samonas luistertherapie voor uw kind geschikt is en u besluit om door te gaan, stel ik het behandelplan op. Bij de volgende afspraak bespreken we het behandelplan en worden het muziekstuk en het activeringsniveau voor de eerste luistercyclus bepaald. Tevens krijgt u algemene instructies.

Hierna wordt thuis twee maal per dag naar de therapeutische muziek geluisterd. De luistertijd varieert tussen de 2 en 17 minuten. De muziek bestaat uit klassieke muziek en natuurgeluiden. Twee keer per week koppelt u de luisterervaring door middel van het invullen van een observatielijst via de mail aan mij terug. Ik geef feedback en bepaal de nieuwe luistertijd. 

Per luistercyclus wordt 4 weken naar een muziekstuk geluisterd. Gedurende deze periode vindt een continue evaluatie plaats via de observatielijst. U kunt na elk muziekstuk besluiten te stoppen. Als u door wilt gaan, haalt u de muziek op voor de behandeldoelen die horen bij de volgende luistercyclus.

Het aantal behandeldoelen/luistercycli is afhankelijk van uw situatie. De totale behandelduur is ongeveer een half jaar. Er wordt in deze periode over het algemeen naar 4 of 5 muziekstukken geluisterd.

Als de behandeling is beëindigd vindt een eindevaluatie plaats. Hierbij bepalen we de veranderingen t.o.v. de beginsituatie Er ontstaat dan een duidelijk beeld van de resultaten.

Apparatuur

De muziek staat op een i-pod die u van mij samen met een hoogwaardige koptelefoon in bruikleen krijgt.


Privacy

Met alle informatie die ik van u krijg ga ik zorgvuldig om. Uiteraard houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Klachten

Indien u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of een andere klacht heeft, stel ik het op prijs als u deze met mij bespreekt. We kunnen dan gezamenlijk bekijken hoe we de situatie op kunnen lossen.

Mochten we er onderling niet uitkomen dan heeft u ook formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Ik ben hierbij aangesloten.


Aanvullende informatie

Op mijn praktijk vindt u informatie over stoornissen die met luistertherapie kunnen worden behandeld.

De kenmerkende verschillen met de Tomatis luistertherapie vindt u in het overzicht Verschillen tussen Tomatis en Samonas luistertherapie.


Navigatie

Terug naar mijn praktijk

Verder naar luistertherapie